KESKUSTELUKAMMARIT

Keskustelukammarit

Keskutelukammarit ovat työpajoja, joissa työskentelemme mielenkiintoisten sekä ajankohtaisten ilmiöiden ja asioiden ympärillä.
Keskustelukammarit alkavat perjantaina 26.8. klo 14 alkaen. Valitse aiheista mielenkiintoisin ja tule antamaan oma näkemyksesi aiheeseen.
Valitettavasti voit osallstua vain yhteen keskustelukammariin.

Keskustelukammarit ovat työpajoja, joissa työskentelemme mielenkiintoisten sekä ajankohtaisten ilmiöiden ja asioiden ympärillä.
Keskustelukammarien ovet aukeavat perjantaina 26.8. klo 14.00. Valitse aiheista mielenkiintoisin ja tule antamaan oma näkemyksesi aiheeseen.
Valitettavasti voit osallistua vain yhteen keskustelukammariin.

KULTTUURI RAKENTAA SILTOJA

Yhteinen päämäärä saa aikaan ihmeitä. Yhdessä tekeminen, kaikkien mukaan ottaminen ja vahva vuoropuhelu ovat tärkeitä kylien tulevaisuuden kannalta. Mitä opimme Saimaa-ilmiöstä, jossa rakennettiin yhteinen päämäärä koko Itä-Suomen alueelle? Miten rakennamme siltoja eri toimijoiden ja toimintatapojen välille? Miten minä voin olla osa muutosta? Miksi olemme yhdessä enemmän? Miksi asioita kannattaa lähestyä ilon kautta?

Innostaja, sytyttäjä, äiti ja mummi, muusikko, säveltäjä ja sanoittaja Sari Kaasinen ohjaa osanottajat karjalaisella ilolla sekä huumorilla rakentamaan siltoja tulevaisuuteen.

ILOA JA ELÄMÄÄ VEDESTÄ

Haastellaan vedestä ja vesistöistä, veden käytöstä ja haasteista. Vesi on tärkeä monessa mielessä. Mihin sinä tarvitset ja käytät vettä? Paljonko sitä tarvitset? Mikä on vesijalanjälki? Mitä vesistöt merkitsevät alueille ja asukkaille? Minulle rakkain vesistö. Haasteeni veden suhteen – mitä minä voin tehdä vesien eteen? Kerro yksi veteen liittyvä toive!

Kertomus järvestä: Mitä vesiensuojelu tuo asukkaille ja alueelle, case Pien-Saimaa Lappeenranta GreenReality Projektipäällikkö Raija Aura.

YHTEISÖ MIELEN HYVINVOINNIN TUKENA

Mielen hyvinvointi on elämänhallintaa; henkistä hyvinvointia ja terveyttä. Siihen kuuluu itsensä ja toisten arvostaminen, taito olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja kyky luoda ihmissuhteita sekä kyky toteuttaa omia päämääriään. Mielen hyvinvointiin kuuluu myös se, että kestää arkipäivän pettymyksiä ja vastoinkäymisiä.

Kammarissa työskennellään seuraavien aihepiirien ympärillä:
– kuinka yhteisö voi tukea mielen hyvinvointia

– mistä mielen hyvinvointi koostuu

– millaisilla työkaluilla mielen hyvinvointia voi tukea

– mitä minä voin tehdä itseni ja yhteisöni hyväksi?

KYLILLÄ NUORET PUIKOISSA– MILTÄ MAASEUDUN TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

Nuorten ottaminen mukaan kylien sekä maaseudun kehittämiseen ja alueelliseen päätöksentekoon on tärkeää, jotta heistä saadaan alueeseen sitoutuneita asukkaita.

Kuinka nuoret saadaan tarttumaan puikkoihin ja ohjaamaan kehitystä unelmiensa suuntaan? Miten nuorten näkemys huomioidaan maaseudun kehittämisessä? Kylätoimijoiden uskallus ja kyky ottaa nuoria mukaan toimintaan on yhteisöllisyyden kannalta tärkeää. Kuinka kylätoimintaa tulisi kehittää, jotta se vastaisi nuorten haasteeseen?

KOHTI KYLÄTOIMINTAA PALVELEVAA MAASEUTUTUTKIMUSTA

Kylätoimintaa koskevalta tutkimukselta puuttuu tällä hetkellä oma keskustelufoorumi, jossa tutkijoiden viestit ja kylien äänet kohtaisivat. Keskustelukammarissa lähdetään korjaamaan tätä epäkohtaa ja etsimään ratkaisuja kylien kehittämistä tukeviin tietotarpeisiin.

Tule mukaan tarjoamaan syötteitä tutkimukselle. Paikalla on maaseutututkijoita eri yliopistoista, instituutioista ja tutkimuslaitoksista. Kammarissa puhututtavat ainakin seuraavat kysymykset:

Miten haastat maaseututukimusta vastaamaan oman kyläsi/alueesi kehittämiseen tutkimuksen keinoin? Mistä asioista halutaan tulevaisuudessa tutkimuksellista tietoa? Miten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta tulisi käsitellä ja mitata tutkimuksissa? Millaisia aineistoja on olemassa, miten niitä tulisi kehittää ja miten niiden saatavuutta voidaan parantaa? Miten tutkittu tieto saadaan paremmin valmistelun ja päätöksenteon tueksi?

Keskustelua ohjaavat pohjalaisella, hämäläisellä, karjalaisella ja kainuulaisella ilolla ja jämäkkyydellä Mari Kattilakoski, Tarja Lukkari ja Pekka Rintala.

OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN UUSILLA HYVINVOINTIALUEILLA

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä Suomeen syntyy kokonaan uudet itsehallinnolliset toimijat. Uudistus on myös demokratian ja osallistumisen näkökulmasta oiva tilaisuus lisätä modernia vaikuttamistapaa ja panostaa asukas- ja toimijaosallisuuteen vahvemmin. Keskustelukammarissa pureudutaan siihen, miten tulevaisuudessa yhdessä pystytään vastaamaan demokratian näkökulmasta yhteiskunnallisiin haasteisiin:

Miten saadaan relevantti tieto päätöksentekoon eri elämäntilanteessa olevilta henkilöiltä ja esim. haja-asutusalueilta? Kärjekkäät mielipiteet usein värittävät keskustelua – miten hiljaiset äänet saadaan esiin? Kuinka asukkaat voivat erilaisin tavoin osallistua – mikä voisi olla asukas- ja kyläyhdistysten sekä muiden yhdistysten rooli?.

VASARA JA NAULOJA KOKO RAHALLA – MITÄ TARVITAAN MAALLEMUUTON TYÖKALUPAKKIIN?

Millaisia työkaluja tarvitaan Maallemuuton työkalupakkiin? Mihin asioihin kylät ja kunnat kaipaavat tukea ja ideoita, kun puhutaan maallemuuton edistämisestä? Tule mukaan ideoimaan työkalupakin sisältö ja jakamaan omat parhaat ideasi! Tuo mukanasi aiheeseen liittyvät materiaalit (paperilla tai bitteinä) kuten tutkimukset, kyselyt, oppaat ja koulutukset. Työpajan vetäjänä toimii Suomen Kylät ry:n maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuo, joka työpajan pohjalta kokoaa työkalupakin kylien ja kuntien käyttöön.